Konferencja podsumowująca

W dniu 18.10.2018 r. w Konstantynowie odbyła się konferencja podsumowująca  zrealizowany projekt. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, władz sąsiednich samorządów  oraz mieszkańcy których były instalowane instalacje Uczestnikom zaprezentowano pokaz multimedialny w którym przedstawiono informacje związane z przebiegiem  procedury pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu, harmonogram realizacji inwestycji. Omówiono także efekty rzeczowe i korzyści ekologiczne  jakie zostały osiągnięte w wyniku zrealizowania projektu, podkreślono szczególną rolę udziału środków europejskich w zrealizowanym projekcie.

W ramach projektu wykonano:

187 instalacji solarnych,

70 instalacji fotowoltaicznych

16 kotłowni na biomasę.

Wykonawcą instalacji solarnych i fotowoltaicznych  była Antinus sp z o. o. ze Skierniewic a kotłów na biomasę Ekologika sp. z o.o.  z Rzeczycy. Projekt został zrealizowany w zakładanym terminie.

Uczestników poinformowano, że w ramach promocji projektu utworzono stronę internetową www.oze.ugkonstantynow.pl. Mieszkańcy na stronie mogą zapoznać z informacjami dotyczących zasad użytkowania instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotów na biomasę, zapoznać się z wyświetlanymi na bieżąco uzyskami solarnymi na 3 instalacjach na których jest zainstalowany systemem telemetryczny.

Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie mieszkańcy mają też możliwość zgłaszania usterek i awarii instalacji oze

Na stronie umieszczono też wersje elektronicznej instrukcje obsługi, które mieszkańcy otrzymali w wersji papierowej.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały promujące zaangażowanie środków UE z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w postaci pamiątkowych kalendarzy, długopisów, toreb i ulotek.

Konferencja – galeria zdjęć

Zdjęcia instalacji